Veel botenbezitters kennen het probleem van condensafzetting, met name langs de scheepswand boven de waterlijn. Dat vocht laat zich moeilijk verwijderen en tast binnen afzienbare tijd het bootinterieur aan middels schimmelvorming en corrosie. Er is in het verleden al een aantal pogingen gedaan om hiertegen een afdoende remedie te vinden. Tot nu toe met weinig bevredigend resultaat.

Isoship is een nieuw isolatieproduct dat geschikt is voor polyester, aluminium en stalen scheepswanden. Met Isoship kan iedere bootbezitter op eenvoudige wijze zijn of haar boot optimaal isoleren tegen vocht. Isoship is daarom uitermate geschikt voor natte ruimtes. De zelfklevende en gemakkelijk te knippen of snijden platen zijn tevens vlamdovend en geluiddempend. Door de toplaag en de bufferwerking van de isolerende tussenlagen, wordt het comfort in de boot beduidend verhoogd.

Isoship is ontwikkeld na een grondige research- en testperiode en goedgekeurd door het NKIP (Nederlands Keuringsinstituut voor Pleziervaartuigen). Isoship voldoet ruimschoots aan de door dit instituut gesteld ISO-norm en ontving hiervoor het NKIP en CE-certificaat.